Preskočiť na obsah

Rozhodnutie verejnou vyhláškou stavebníkovi : bicoma s.r.o. , druh stavby – vodná stavba