Preskočiť na obsah

Oznámenie o zámere obce Mojzesovo previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa