Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Verejná vyhláška – Zóna rodinných domov – Mozesovo