Preskočiť na obsah

Okresný úrad Nové Zámky – Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Mojzesovo