Preskočiť na obsah

Návrh VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škôlke, v školskom klube v zriaďovacej pôsobnosti obce Mojzesovo