Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 1-2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škôlke, v školskom klube v zriaďovacej pôsobnosti obce Mojzesovo