Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Mojzesovo o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo