Preskočiť na obsah

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škôlke, v školskom klube  v zriaďovacej pôsobnosti obce Mojzesovo