Preskočiť na obsah

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o výške príspevkov na stravovanie predškolákov v MŠ a žiakov ZŠ Mojzesovo-Černík, úhrady nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mojzesovo