Preskočiť na obsah

INTERNÁ SMETNICA č. 3/2023 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov