Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ a členov komisií obce Mojzesovo