Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č. 7-2020 O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI, DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ