Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín – pozemok na ktorom je cintorín k.ú. Mojzesovo

Zverejnené 13.9.2023.